Bij mediation ga je met elkaar in gesprek om samen het geschil of het conflict op te oplossen. Het doel is een ander en beter resultaat bereiken en daarmee een andere toekomst creëren.

Vaak is er al sprake is van boosheid en verdriet. Mediation start met hier ruimte aan geven. Dat is niet altijd makkelijk. Ik help je daarmee om gaan.

Hierna spreken we pas over de inhoud en maken we afspraken voor het vervolgtraject. Dit is ook een basis voor zaken die in de toekomst kunnen opkomen. De kracht van mediation is dat jij de baas blijft over de oplossing van het geschil. Bovendien wordt zo de relatie niet beschadigd.

Proces

Intake – vrijblijvend en kostenloos

Je kunt altijd een vrijblijvend intakegesprek aanvragen. In een half uur leg ik je het traject uit en en licht ik je mijn werkwijze toe. Hierbij is uiteraard gelegenheid om je specifieke situatie toe te lichten en aanvullende vragen te stellen. Zo kun je beoordelen of een mediationtraject iets voor je is.

Mediation overeenkomst

De mediation start met het opstellen en ondertekenen van de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst ontvang je voor het intakegesprek. De overeenkomst bevat de basisregels van mediation. Als je besluit na het intakegesprek de mediation door te zetten, dan kunt je  de overeenkomst ondertekenen. Dit dient door beide partijen te gebeuren.

Mediation gesprekken

Een gemiddeld mediation traject bestaat uit 3 tot 5 vervolggesprekken van elk 1,5 uur. Tussen de gesprekken zit meestal 2 weken. Het doel is toe te werken naar een schriftelijke overeenkomst: ‘het convenant’.

Afhankelijk van de onderlinge samenwerking, de inspanning van partijen en wat er verder geregeld moet worden, zal het traject korter of langer duren.

Convenant

In het convenant staan alle afspraken met betrekking tot het resultaat van de mediation.
Bij echtscheiding moet je denken aan afspraken over de alimentatie, de woning en het pensioen. Voor kinderen dient er een afzonderlijk ouderschapsplan te worden opgesteld.