Kantel mediation ondersteunt je bij de volgende typen geschillen:

Familie mediation

 • Relatie en echtscheiding
 • Ouder en kind
 • Familie
 • Erfenissen

Buurt en omgeving

 • Burenruzies
 • Sportvereniging

Burger en overheid

 • Sociale voorzieningen
 • Vergunningen
 • Ruimtelijke ordening

Organisatie mediation

 • Aandeelhouders
 • Teams
 • Afdelingen, toezicht en medenzeggenschap

Arbeidsmediation

 • Samenwerking
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en verzuim
 • Reintegratie
 • Exit mediation