Kantel mediation is aangesloten bij de volgende organisaties

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

MfN verzekert je dat ik een erkende opleiding heb gevolgd en mijn kennis en vaardigheden continue op peil houd. Daarnaast houd ik mij aan de condities en gedragsregels die zijn verbonden aan een MfN-registermediator. Daardoor is ook de MfN-klachtenregeling van toepassing.

 

Beroepsvereniging Overheidsmediators

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van overheids mediators. Zelf ben ik werkzaam binnen de overheid (gemeente) en heb ruimte kennis en ervaring van de werking van overheden en het bestuur binnen overheden. Dat maakt dan ook dat ik goed in staat ben om als onafhankelijk mediator te bemiddelen in geschillen die spelen tussen burgers en overheid en/of openbaar bestuur.

Kamer van Koophandel

nummer: 68246692